NP VII-2/VT Dodatok č. 6 Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: NP VII-2/VT Dodatpk č. 6

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:09.05.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:11.04.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyNP VII-2/VT Dodatok č. 6
Zmluvná strana: Ústredie práce, socialnych vecí a rodiny
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: NP VII-2/VT Dodatpk č. 6

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 83675
Naspäť

Tlačiť