4/2017 Zmluva o dielo č. 1/2017 pre dokončenie RD

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:22.08.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:10.08.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody4/2017
Zmluvná strana: O.B.K. stavebno-obchodná spoločnosť spol. s.r.o., Školská 589/1, 97668 Heľpa
IČO zmluvnej strany:31603301
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o dielo č. 1/2017 pre dokončenie RD

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť