Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Štatistiky

Projekt "Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie"

Zoznam oznámení o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu

 

viac

 

Nezamestnanosť - mesačné štatistiky

vývoj nezamestnanosti - tabuľky (xlsx), grafy (pdf), popis základných štatistických ukazovateľov (pdf), mapa miery (jpg)

 

viac

 

Mesačné štatistiky miest a obcí

 

viac

 

Nezamestnanosť - štvrťročné štatistiky

vývoj nezamestnanosti - tabuľky (xlsx, htm)

 

viac

 

Nezamestnanosť - absolventi - štatistiky

vývoj nezamestnanosti absolventov škôl a mladistvých - tabuľky (xlsx)

 

viac

 

Sociálne veci - štatistiky

vývoj počtu poberateľov sociálnych dávok a dotácií a sledovanie zverenia maloletých detí a striedavá osobná starostlivosť

 

viac

 

Projekt „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“

Zoznam oznámení o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu

 

viac

 

Projekt „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách"

Zoznam oznámení o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu

 

viac

 

Ročné výkazy MPSVR SR

ročné výkazy V05, V10, V11, SODSK, V13 (xls, htm)

 

viac

 

Aktívne opatrenia trhu práce

Štatistika aktívnych opatrení trhu práce

 

viac

 

Zamestnávanie cudzincov - štatistiky

počet zamestnaných cudzincov, tabuľky o informačných kartách a povoleniach na zamestnanie

 

viac

 

Zoznam najmenej rozvinutých okresov

podľa zákona 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

viac

 

Narodný projekt Prognózy vývoja na trhu práce v SR

 

viac

 

Narodný projekt Prognózy vývoja na trhu práce v SR II

 

viac

 

Vzory štatistických formulárov

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | > >>

Tlačiť

 

Konvertovanie

Štatistiky vo formáte XLSX (Microsoft Excel 2007) je možné prekonvertovať cez
> Online web konvertor