Slobodný prístup k informáciám

Elektronické podania na ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

 

viac

 

Kontakt na podanie žiadosti o informáciu

Poskytovanie informácii v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

 

viac

 

Formulár žiadosti o informácie

 

viac

 

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pravidlá poskytovania informácií v zmysle zákona č.211/2000 Z.z.

 

viac

 

Zákon č. 453/2003 Z.z.

ZÁKON z 30. októbra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

viac

 

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

zo 17. mája 2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

 

viac

 

Zoznam dlžníkov v zmysle zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti

 

viac

 

Podanie sťažnosti

 

viac

 

Cenník

 

viac

 

Tlačiť