Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

 


 

Centrum pre deti a rodiny

 

viac

 

Iné zariadenia

 

viac

 

Priemerný bežný výdavok na nasledujúci rok

 

viac

 

Schválené priority v oblasti zabezpečenia vykonávania opatrení SPODaSK na rok 2024

 

viac

 

Plán zabezpečenia vykonávania opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2024

 

viac

 

Schválené priority v oblasti zabezpečenia vykonávania opatrení SPODaSK na rok 2023

 

viac

 

Plán zabezpečenia vykonávania opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2023

 

viac

 

Schválené priority v oblasti zabezpečenia vykonávania opatrení SPODaSK na rok 2022

 

viac

 

Plán zabezpečenia vykonávania opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2022

 

viac

 

Schválené priority v oblasti zabezpečenia vykonávania opatrení SPODaSK na rok 2021

 

viac

 

Plán zabezpečenia vykonávania opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2021

 

viac

 

Schválené priority v oblasti zabezpečenia vykonávania opatrení SPODaSK na rok 2020

 

viac

 

Plán zabezpečenia vykonávania opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2020

 

viac

 

Schválené priority v oblasti zabezpečenia vykonávania opatrení SPODaSK na rok 2019

 

viac

 

Plán zabezpečenia vykonávania opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2019

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | > >>
Dátum vytvorenia stránky: 25.10.2011
Dátum aktualizácie: 21.02.2023

Tlačiť