Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Národné projekty - Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku

Podpora udržania pracovných návykov - PUPN

 

viac

 

Vzdelávanie záujemcov o zamestnanie v rámci národného projektu Nestrať prácu - vzdelávaj sa

 

viac

 

Národný projekt "Aktivácia znevýhodnených UoZ"

 

viac

 

Národný projekt „Prax pre mladých“

 

viac

 

Národný projekt „Pomáhame odídencom“ / Національний проєкт "ДОПОМАГАЄМО БІЖЕНЦЯМ“

 

viac

 

Projekt "Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie"

Zoznam oznámení o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu

 

viac

 

Projekt „Chyť sa svojej šance“

 

viac

 

Národný projekt „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci  v rámci národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“.

 

viac

 

,,Projekt na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva"

 

viac

 

Národný projekt "Cesta na trh práce 3"

 

viac

 

Národný projekt "Podpora integračných podnikov"

 

viac

 

Projekt „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“

Zoznam oznámení o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu

 

viac

 

Projekt „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách"

Zoznam oznámení o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu

 

viac

 

Tlačiť