43/§51/2012/ŠR Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:20.01.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:18.01.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody43/§51/2012/ŠR
Zmluvná strana: Milan Hajduk - HA parket studio
IČO zmluvnej strany:32255241
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť