3/2012 Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:24.01.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:19.01.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody3/2012
Zmluvná strana: Reedukačné centrum Zlaté Moravce
IČO zmluvnej strany:00163295
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť