005/§56/2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:30.01.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:30.01.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody005/§56/2012
Zmluvná strana: Svatobor pod Oblíkom, občianske zdruţenie
IČO zmluvnej strany:42037905
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 17927,33 [$€-41B]
Naspäť

Tlačiť