02/§59/2012 D o h o d a o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č.5/2004 Z.z. o

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:29.02.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:29.02.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody02/§59/2012
Zmluvná strana: Mária Jakubková - METALMONT
IČO zmluvnej strany:348 988 91
Názov zmluvy/dohody:D o h o d a o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č.5/2004 Z.z. o

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 9205,00 [$€-41B]
Naspäť

Tlačiť