159/§51/2012 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:02.04.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:02.04.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody159/§51/2012
Zmluvná strana: Ján Kopera
IČO zmluvnej strany:40462234
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť