Dohoda č. 16/§50j/2012 D O H O D A o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyDohoda č. 16/§50j/2012
Zmluvná strana: Obec Michalová
IČO zmluvnej strany:00313599
Názov zmluvy/dohody:D O H O D A o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 1. 335,99
Naspäť

Tlačiť