DOHODA č. 9/§50-PS/2012 D O H O D A o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:19.04.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:19.04.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyDOHODA č. 9/§50-PS/2012
Zmluvná strana: Black PATROL s.r.o.
IČO zmluvnej strany:47 232 285
Názov zmluvy/dohody:D O H O D A o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 3. 257,82
Naspäť

Tlačiť