285/§ 51/2012 DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:31.08.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:22.08.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody285/§ 51/2012
Zmluvná strana: Obec Malá Domaša
IČO zmluvnej strany:00 33 25 34
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť