Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja v kreditačnom centre zn. Pitney Bowes uzatvorená v zmysle § 269 ods.2 Obchodného zákonníka

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyZmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja
Zmluvná strana: ROBINCO Slovakia s.r.o.
IČO zmluvnej strany:316 116 30
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja v kreditačnom centre zn. Pitney Bowes uzatvorená v zmysle § 269 ods.2 Obchodného zákonníka

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť