4410000012 - 07/2013 Poistná zmluva pre majetok a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:01.06.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:23.04.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody4410000012 - 07/2013
Zmluvná strana: Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Nám. Hraničiarov 8/B, 851 03 Bratislava
IČO zmluvnej strany:00585441
Názov zmluvy/dohody:Poistná zmluva pre majetok a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 2642,42 €
Naspäť

Tlačiť