035/§ 51/2014 DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:25.03.2014
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:24.03.2014

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody035/§ 51/2014
Zmluvná strana: MVDr. Pribula Igor - AQUAVET
IČO zmluvnej strany:17148596
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť