30/2013-1 Dodatok k Zmluve o poskytovaní stravovania v jedálni SOŠ

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:30.04.2014
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:01.04.2014

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody30/2013-1
Zmluvná strana: Stredná odborná škola obchodu a služieb, SNP č.5, Zlaté Moravce
IČO zmluvnej strany:00893498
Názov zmluvy/dohody:Dodatok k Zmluve o poskytovaní stravovania v jedálni SOŠ

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť