DOS 45-2014 Dohoda o splátkach

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:29.05.2014
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:25.03.2014

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyDOS 45-2014
Zmluvná strana: Traškyová-Tallová Alena
IČO zmluvnej strany:
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o splátkach

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť