18/52a/2015 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa ustanovenia § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o sl. Zamestnanosti

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody18/52a/2015
Zmluvná strana: Detský domov Vranov nad Topľou
IČO zmluvnej strany:00 188 778
Názov zmluvy/dohody:Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa ustanovenia § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o sl. Zamestnanosti

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť