18/274/OVS/2015 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:29.07.2015
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:13.07.2015

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody18/274/OVS/2015
Zmluvná strana: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 8 285,98
Naspäť

Tlačiť