15/2017 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny...

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:03.10.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:02.10.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody15/2017
Zmluvná strana: BUSINES COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. v skratke BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
IČO zmluvnej strany:36597007
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny...

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť