25/2017 Dodatok k zmluve o dielo č. 2017/270424

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:13.12.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:13.12.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody25/2017
Zmluvná strana: NIKA TRANS - REAL, s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice
IČO zmluvnej strany:45338833
Názov zmluvy/dohody:Dodatok k zmluve o dielo č. 2017/270424

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť