ZM275110015 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:03.01.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyZM275110015
Zmluvná strana: Kooperativa poisťovňa a.s., Trenčín
IČO zmluvnej strany:00585441
Názov zmluvy/dohody:Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 132,00
Naspäť

Tlačiť