10/§52/2012/NPV-2 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:27.01.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:25.01.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody10/§52/2012/NPV-2
Zmluvná strana: Mikulová Iveta
IČO zmluvnej strany:
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť