01/§50j/2012 NP/R Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody01/§50j/2012 NP/R
Zmluvná strana: Obec Kladzany
IČO zmluvnej strany:332 470
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť