27110130017/VT Dodatok č. 4 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:06.02.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:26.01.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody27110130017/VT Dodatok č. 4
Zmluvná strana: Ústredie práce, socialnych vecí a rodiny Bratislava
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť