102/§50a/PS/2011 Dodatok č.1 k dohode 102/§50a/PS/2011 zo dňa 13.12.2011

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:08.02.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:02.02.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody102/§50a/PS/2011
Zmluvná strana: Peter Pochyba - Bene
IČO zmluvnej strany:40136906
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č.1 k dohode 102/§50a/PS/2011 zo dňa 13.12.2011

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť