ZM273001205 Kúpna zmluva č. 1069 V / 2012

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:15.02.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:15.02.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyZM273001205
Zmluvná strana: Ryba Košice spol. s r.o.
IČO zmluvnej strany:17147522
Názov zmluvy/dohody:Kúpna zmluva č. 1069 V / 2012

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť