13/§51/2012 DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:24.01.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:24.01.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody13/§51/2012
Zmluvná strana: Marián Pavúk
IČO zmluvnej strany:10 986 880
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:

Dodatky

Naspäť

Tlačiť