7/§56/2012/NP II-2/B Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:23.02.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:22.02.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody7/§56/2012/NP II-2/B
Zmluvná strana: Iveta Gelačáková
IČO zmluvnej strany:46110798
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť