079/§ 51/2012 DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:29.02.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:20.02.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody079/§ 51/2012
Zmluvná strana: Obvodný úrad Vranov nad Topľou
IČO zmluvnej strany:42 077 338
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť