6-2012/§53/60733 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na dochádzku za prácou podľa§ 53 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody6-2012/§53/60733
Zmluvná strana: Miroľa Ján
IČO zmluvnej strany:-
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na dochádzku za prácou podľa§ 53 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť