NP VII-2/VT Dodatok č. 5 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: NP VII-2/VT

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:09.03.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:09.03.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyNP VII-2/VT Dodatok č. 5
Zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
IČO zmluvnej strany:379 377 66
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: NP VII-2/VT

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť