Dohoda č. 35 / §50a - PS / 2011 Dodatok č.1 Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržiavania v zamestnaní podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z.

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:12.03.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:12.03.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyDohoda č. 35 / §50a - PS / 2011 Dodatok č.1
Zmluvná strana: Slavomír Adam
IČO zmluvnej strany:
Názov zmluvy/dohody:Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržiavania v zamestnaní podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z.

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť