99/§50a/PS/2011 Dodatok č. 3 k dohode 99/§50a/PS/2011 zo dňa 22.11.2011

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:14.03.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:13.03.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody99/§50a/PS/2011
Zmluvná strana: DENA plus, s.r.o.
IČO zmluvnej strany:36414573
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č. 3 k dohode 99/§50a/PS/2011 zo dňa 22.11.2011

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť