38/PO/2012-DUD/PO Dohoda o uznaní dlhu

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:16.03.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:16.03.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody38/PO/2012-DUD/PO
Zmluvná strana: Náhlovská Mária, Šrobárova 2, 080 01 Prešov, prech. Pod Táborom 33
IČO zmluvnej strany:-
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o uznaní dlhu

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 863,03
Naspäť

Tlačiť