140/§51/2012 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:21.03.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:21.03.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody140/§51/2012
Zmluvná strana: Viera Ráková - KVETY
IČO zmluvnej strany:36947067
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť