9/§56/2012/NP II-2/B Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:26.03.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:14.03.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody9/§56/2012/NP II-2/B
Zmluvná strana: ABEL - Computer,s.r.o.
IČO zmluvnej strany:31634788
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť