04/§59/2012 D o h o d a o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č.5/2004 Z.z. o

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:29.03.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:29.03.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody04/§59/2012
Zmluvná strana: SVATOBOR POD OBLÍKOM, občianske združenie
IČO zmluvnej strany:42037905
Názov zmluvy/dohody:D o h o d a o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č.5/2004 Z.z. o

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 5481,60 [$€-41B]
Naspäť

Tlačiť