NP XXV-2/VT Dodatok č. 10 Dodatok č. 10 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:24.04.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:23.03.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyNP XXV-2/VT Dodatok č. 10
Zmluvná strana: ÚPSVaR Vranov n.T.
IČO zmluvnej strany:37937766
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č. 10 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť