08/§ 57/2012 Dohoda o poskytnutí príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnostiuzatvorená podľa § 57 zákona č. 5/2004 Z. z.

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody08/§ 57/2012
Zmluvná strana: Jozef BAŠKOVSKÝ
IČO zmluvnej strany:
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o poskytnutí príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnostiuzatvorená podľa § 57 zákona č. 5/2004 Z. z.

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 8274,16 [$€-41B]
Naspäť

Tlačiť