Dodatok č.3 k zmluve č.5/2010 Dodatok č.3 k zmluve o dielo č.5/2010 na zhotovenie projektovej dokumentácie,inžinierska činnosť a činnosť autorského dozoru

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyDodatok č.3 k zmluve č.5/2010
Zmluvná strana: REFLEX-Pro s.r.o.
IČO zmluvnej strany:36199761
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č.3 k zmluve o dielo č.5/2010 na zhotovenie projektovej dokumentácie,inžinierska činnosť a činnosť autorského dozoru

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť