1/2012 Zmluva č. 1/2012 o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení SPO detí a soc. kurately

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:29.05.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:25.05.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody1/2012
Zmluvná strana: Návrat, o.z.
IČO zmluvnej strany:31746209
Názov zmluvy/dohody:Zmluva č. 1/2012 o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení SPO detí a soc. kurately

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 4788
Naspäť

Tlačiť