203/§ 51/2012 DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:31.05.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:22.05.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody203/§ 51/2012
Zmluvná strana: Lesy SR, š. p., Banská Bystrica, OZ Vranov nad Topľou
IČO zmluvnej strany:36038351
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť