D o h o d a č.1/§46/2012/NP III-2/A D o h o d a o úhrade oprávnených výdavkov za služby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyD o h o d a č.1/§46/2012/NP III-2/A
Zmluvná strana: EDITION, s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava
IČO zmluvnej strany:36 703 257
Názov zmluvy/dohody:D o h o d a o úhrade oprávnených výdavkov za služby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 13. 406, 40
Naspäť

Tlačiť