DOHODA č. 18/§50j/2012 DOHODA o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyDOHODA č. 18/§50j/2012
Zmluvná strana: Obec Šumiac
IČO zmluvnej strany:00313866
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 2. 833,92
Naspäť

Tlačiť