Oznámenie č. 29/§60/2012/II-2/B Oznámenie o poskytnutí príspevku zamestnávateľovi na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyOznámenie č. 29/§60/2012/II-2/B
Zmluvná strana: Anna Krešáková - Kamix
IČO zmluvnej strany:35 312 718
Názov zmluvy/dohody:Oznámenie o poskytnutí príspevku zamestnávateľovi na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 1. 900,91
Naspäť

Tlačiť