200/OVS/2012 Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:25.06.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:30.05.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody200/OVS/2012
Zmluvná strana: UPSVaR,Špitálska 8, 812 67Bratislava
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 0,00
Naspäť

Tlačiť