D O D A T O K č. 2 D O D A T O K k dohode o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:12.06.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:12.06.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyD O D A T O K č. 2
Zmluvná strana: MÝVAL s.r.o.
IČO zmluvnej strany:36 793 540
Názov zmluvy/dohody:D O D A T O K k dohode o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť